Stráň

stran.jpg
17. září 2005
Dosti zachovalá svahová loučka, navazující na komplex Velkého sadu

Dosti zachovalá svahová loučka, navazující na komplex Velkého sadu a svažující se k potoku.

Nebyla v minulosti zorněna jako Velký sad. Pravidelně kosena od roku 1992, v roce 1997 byl pročištěn remíz v horní části, čímž byla spojena s Velkým sadem. Roste zde ohrožená vstavačovitá rostlina hlavinka horská. Na okraji směrem k chalupě Neužilů se nachází mokřadní loučka s pcháčem potočním (foto), ostřicí latnatou, kohoutkem lučním (foto), prstnatcem májovým apod.

Letecká mapa