Šikmý sad

sikmy_sad.jpg
15. října 2005
Šikmý sad je výrazným krajinotvorným prvkem, jeho kosení je důležité z hlediska koloběhu živin v rezervaci.

Nepravidelně kosený, v minulosti pravděpodobně zorněný sad spojuje Horní louku s plochou "Muldy s jalovcem", od níž jej zčásti odděluje křovinatý remíz.

Šikmý sad je výrazným krajinotvorným prvkem, jeho kosení je důležité z hlediska koloběhu živin v rezervaci (odstraňování dusíku) a množství semen nežádoucích druhů bylin. Výskyt vzácných druhů lze očekávat až po nastolení pravidelného kosení. V současné době je cenná vegetace spíše v horní části sadu, která sousedí s horní loukou rezervace Hutě (toto místo znáte z cest na Louku pod hranicí).

Letecká mapa

sikmy_sad.jpg