Nad chalupou Neužilových

Sesuvný, na kosení náročný, terén.

Představuje spojnici mezi plochami "Velký mokřad" a "Velký sad", je kosený od roku 1992. Střídají se zde suchá místa s mokřinami, místně převládá agresivní třtina křovištní. Ze zajímavých rostlinných druhů jmenujme kruštík bahenní, kruštík růžkatý a jalovec obecný.

Letecká mapa