Louka pod hranicí

pod_hranicu.jpg
15. října 2005
Na louce pod hranicí naleznete řídký porost se smilkou tuhou a s travami a ostřicemi typickými pro pasené plochy na mělkých půdách.

Louka pod hranicí je svou vegetací a historií podobná Šikmé louce. I zde naleznete řídký porost se smilkou tuhou a s travami a ostřicemi typickými pro pasené plochy na mělkých půdách.

Louka pod hranicí je s jednou jednoroční přestávkou kosena od roku 1990. V roce 2004 byla vykácena mohutná, nepůvodní borovice, která již velkou část louky pokrývala svým těžko rozložitelným a kyselým opadem. Vyskytuje se zde několik druhů vstavačovitých rostlin, nejhojnější z nich je pětiprstka žežulník. Její populace dosahovala v roce 2005 značné početnosti.

Na Louce pod hranicí se šíří sveřep vzpřímený, teplomilná tráva typická pro louky jižní části Bílých Karpat. Ještě před pár lety se na Hutích vůbec nevyskytovala, její nástup svědčí o postupném oteplování a vysušování rezervace. Vyhovuje jí i kosení, při němž zůstává několik centimetrů porostu (sekačka MF, tupé kosy). Pestrost rezervace to nikterak neohrožuje, naopak se otevírá možnost sledovat změnu druhového složení vlivem měnícího se klimatu.

Letecká mapa

pod_hranici.jpg