Lanovka

lanovka.jpg
15. října 2005
"Lanovka" je svažitá louka, na níž stojí pozůstatek lanovky, postavené pravděpodobně k těžení dřeva.

Donedávna zde byl napnutý silný drát, který nám sloužil jako hranice kosené a nekosené části. Dosud nekosenou část poznáte podle náletu dřevin.

I přes značný sklon byla "Lanovka" v hluboké minulosti pravděpodobně zorněna, jak o tom svědčí výskyt pýru plazivého, krabilice zápašné a hojnost ovsíku vyvýšeného a třtiny křovištní.

Od prvního pokosení v roce 1993 se vegetace na ploše "Lanovka" začíná pozvolna blížit původnímu lučnímu stavu, každým rokem se objevují nové luční druhy. Velmi příznivý vývoj naznačuje narůstající podíl drobných ostřic na úkor rychle rostoucích trav (pýru) a miříkovitých rostlin (mrkúsú). Objevují se i první orchideje (pětiprstka žežulník), zvyšuje se zastoupení mateřídoušky.

Zajímavý je výskyt mokřadních druhů pcháč potoční a pcháč bahenní na jen svěže vlhkých půdách.

Letecká mapa

lanovka_2.jpg
lanovka2.jpg
lanovka_chalupa.jpg