Kruštíková louka

Spojnice mezi pastvinou a stezkou na Vlčí vrch

Podnětem pro kosení této spojnice mezi pastvinou a stezkou na Vlčí vrch se stalo objevení bohaté populace kruštíku bahenního v roce 1995. Po čtyřech letech kosení se sice počet kvetoucích exemplářů kruštíku poněkud snížil, ale obnovením lučního charakteru stanoviště se zvýšila šance na jeho přežití. Prospěšné je také spojení ploch louka nad táborem a pastvina prostřednictvím této plochy. Louka je stále výrazně ohrožována expanzí třtiny křovištní a rákosu, proto je nutné v kosení pokračovat.

Při založení pokusných ploch, na nichž sledujeme vliv doby kosení na druhové složení vegetace, jsme objevili, že kruštíková louka skrývá i několik pokladů v mechovém patře, například vlasolistec vlhkomilný a krondlovka netíková.

Letecká mapa